top of page

COVID-19
GIÁO DỤC & CHÍCH NGỪA

Đại dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của những cá nhân và gia đình dễ bị tổn thương trở nên khó khăn hơn. Với sự tài trợ từ Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên & Dịch Vụ Y Tế (HRSA), mục tiêu của chúng tôi là chích ngừa và giáo dục cộng đồng địa phương về vắc-xin COVID-19..

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Buổi chích ngừa COVID-19 sắp tới sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại trung tâm Eden. Chúng tôi chỉ chích vắc-xin Pfizer. Quý vị nào có hẹn trước sẽ tiện lợi hơn, nhưng chúng tôi cũng chích ngừa ngay hôm đó cho những quý vị không có hẹn.

BPSOS cũng hỗ trợ những người trên 50 tuổi hoặc khuyết tật để có phương tiện đi lại đến buổi chích ngừa này. Vui lòng gọi số của chúng tôi (703) 538-2190 để biết thêm thông tin. 

edited.png

Last month, BPSOS and Safeway Pharmacy collaborated to host a flu and COVID-19 bivalent vaccination clinic on October 7th at Eden Center. Our staff assisted clients with scheduling vaccine appointments at their local pharmacies and with the help of our longtime partner, AACC; we were able to vaccinate 43 people as a result.  We also had 4 radio talk shows updating listeners on COVID-19 news and encouraging people to contact us to set up vaccination appointments. 

On 10/22/2022, BPSOS also attended an international festival at James Lee community Center to represent area service. We were able to converse with the individuals who came from a variety of diverse communities and we were able to educate them on COVID-19 news, especially with the news of bivalent vaccine. 

According to CDC and FDA, the FDA authorized bivalent formulations of the Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines for use as a single booster dose at least two months after completing primary or booster vaccination. The Moderna COVID-19 bivalent vaccine is authorized for use as single booster dose in individuals 6 years of age and older. The Pfizer-BioNTech COVID-19 bivalent vaccine is authorized for use as a single booster dose in individuals 5 years of age and older. 

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
từ tháng 10/2021

Kid Getting Vaccinated

800

cá nhân đã chích ngừa mũi đầu tiên và mũi tăng cường

Mother with her Child

150

gia đình nhận được bộ dụng cụ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí

Elbow Greetings

22

buổi chích vắc xin
và tặng bộ thử nghiệm COVID-19

Eden Center Vaccine Clinic: Getting People Vaccinated by Removing Language and Cultural Barriers!

Collaboration between community partners, Boat People SOS (BPSOS), ENDependence Center of Northern Virginia (ECNV),Giant Pharmacy, and the Fairfax County Health Department led to a successful COVID-19 vaccine clinic. 

ĐỐI TÁC

BPSOS chân thành cảm ơn các tổ chức này đã giúp đỡ chúng tôi trong chương trình Nhận Thức về COVID-19: quận Fairfax, Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, MedsPack, và:

VLAC_logo_edited.png
dentist_of_america_logo.png
uwnca_logo.png
neighborhood_health_logo.png
safeway_logo.png
CarePeople_Logo_vector_color.webp
ecnv_logo_edited.png
uswellcare_logo.png
inova_logo2.png
bottom of page