top of page

Khả năng di chuyển là một trong những vấn đề lớn nhất của những người cao niên. Như một cách để trả ơn cho cộng đồng, BPSOS đã khởi động chương trình này để hỗ trợ người cao niên có thu nhập thấp và người khuyết tật để họ tiếp cận dễ dàng hơn với các phương tiện giao thông công cộng.

TRUY CẬP CÔNG CỘNG

VẬN CHUYỂN

Y KHOA

CÔNG DỤNG

Đi taxi miễn phí hoặc giảm giá đến các cuộc hẹn khám bệnh

GIỚI THIỆU

MẠNG

Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các tổ chức phi lợi nhuận

COVID-19

NHU CẦU

Cung cấp dịch vụ vận chuyển đến các điểm xét nghiệm & tiêm chủng COVID-19

Tops flyer english.png

LAO ĐỘNG

Taxi Line

400

các cá nhân được hỗ trợ về giao thông công cộng kể từ tháng 9 năm 2020

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

(703) 538-2190

bottom of page