top of page
Ocean
THƯ TỪ CHỦ TỊCH
front_brochure4.png

Nguyễn Đình Thắng, TS.  

Bạn bè và những người ủng hộ thân mến,

 

Câu chuyện về BPSOS là hiện thân của khát vọng, lòng dũng cảm và quyết tâm của hơn một triệu người Việt Nam chạy trốn khỏi chủ nghĩa Cộng sản. Là “thuyền nhân”, chúng tôi đã từng bất chấp biển cả, cướp biển và những nguy hiểm khác để đạt được tự do - với nhiều người trong chúng tôi không bao giờ đến được bến bờ. Tại quê hương mới, chúng tôi xây dựng lại cuộc sống cá nhân, gia đình và cộng đồng của mình bằng đức tin và sự tự do cũng như phẩm giá con người đóng vai trò như la bàn bên trong của chúng tôi.

Được thành lập vào năm 1980 với tên gọi ban đầu là Ủy ban SOS của Thuyền nhân, chúng tôi điều hành các sứ mệnh tình nguyện để giải cứu thuyền nhân trên biển và bảo vệ quyền tị nạn của họ trong các trại tị nạn. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi đã mang lại tự do thành công cho 25.000 thuyền nhân Việt Nam.

Kể từ khi câu chuyện thuyền nhân Việt Nam kết thúc vào năm 1997, chúng tôi đã mở rộng các dịch vụ của mình để hỗ trợ các nạn nhân bị ngược đãi, tra tấn, bạo lực và bóc lột trong việc xây dựng cuộc sống mới của họ ở Hoa Kỳ. Trong khi chúng tôi tiếp tục giải cứu và bảo vệ các nạn nhân Việt Nam bị buôn bán người và bị ngược đãi ở Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác, chúng tôi cũng đang thực hiện các sáng kiến táo bạo không kém để trao quyền, tổ chức và trang bị cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt - từ phòng chống bạo lực gia đình đến giáo dục quyền công dân đến phát triển doanh nghiệp nhỏ trong số những người khác. Đồng thời, chúng tôi đã hình thành các thể chế công dân mới và xây dựng các cộng đồng vững mạnh trên khắp nước Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là biến các nạn nhân thành những người sống sót và những công dân tích cực, những người tiếp cận và giúp đỡ những người khác giống như họ đạt được tự do và phẩm giá.

Trong mười lăm năm qua, BPSOS đã phát triển từ một tổ chức chỉ có một nhân viên thành mạng lưới văn phòng chi nhánh toàn quốc hoạt động tại 15 địa điểm khác nhau trên toàn quốc và nước ngoài, thu hút hàng trăm nhân viên và tình nguyện viên tài năng và nhiệt huyết. Nhóm của chúng tôi làm việc để đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tị nạn và người nhập cư, tổ chức cộng đồng xung quanh các vấn đề quan trọng và truyền cảm hứng cho các thành viên cộng đồng thuộc mọi tầng lớp xã hội để đóng góp và tạo ra sự khác biệt.

Những thách thức lớn hơn đang ở phía trước khi chúng ta bắt tay vào các sáng kiến mới để tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do và phẩm giá con người. Các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong mười năm tới bao gồm huy động toàn bộ cộng đồng người Mỹ gốc Việt xung quanh các vấn đề công bằng xã hội như phát triển kinh doanh, trao quyền chính trị, sự tham gia của người dân và tiếp cận ngôn ngữ; thu hút thêm nhiều người Mỹ gốc Việt tài năng và thành công tham gia vào các dịch vụ cộng đồng và công cộng; tổ chức cộng đồng Việt Nam thông qua các tổ chức dân sự, phi lợi nhuận, hiệp hội thương mại và các tổ chức nghề nghiệp; và bảo vệ nhân quyền của các nạn nhân Việt Nam bị ngược đãi hoặc nô lệ thời hiện đại ở Việt Nam và hải ngoại.

Những thành tựu của chúng tôi trong hơn 30 năm qua sẽ không thể đạt được nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ vững chắc của các bạn trong suốt chặng đường. Sự hào phóng và động viên của bạn đã truyền cảm hứng để chúng tôi tiến xa hơn và vươn cao hơn trong quá trình theo đuổi sứ mệnh của mình.

Cảm ơn bạn.

Trân trọng,

 

 

Nguyễn Đình Thắng, TS.

Chủ tịch & Giám đốc điều hành

bottom of page