top of page

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
GIÁ PHẢI CHĂNG

Bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ là một vấn đề rất quan trọng nhưng phức tạp đối với phần lớn người Việt. Với sự tài trợ từ Ủy Ban Tổng Công Ty Bang Virginia thuộc Khối Thịnh Vượng Chung, các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm của BPSOS đã và đang hỗ trợ cộng đồng lân cận với các mức bảo hiểm sức khỏe hợp lý.

OE_2022_front_EN.png

TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
ĐƯỢC BẢO HIỂM NÀO?

 • Medicaid: Virginia đã mở rộng chương trình Medicaid của mình để bao gồm:

  • Trẻ em dưới 19 tuổi

  • Phụ nữ mang thai

  • Người khuyết tật

  • Người cao niên có thu nhập thấp

  • Người lớn có thu nhập thấp có
   đã ở Mỹ ít nhất 5 năm.  

 • Medicare: Những người từ 65 tuổi trở lên có thể đủ điều kiện nhận Medicare.Nói chung, có 3 phần đối với Medicare, một trong số đó là miễn phí nếu bạn đã nhận được 40 tín chỉ làm việc tại Hoa Kỳ. 

 • Marketplace: còn được gọi là Obamacare. Loại bảo hiểm này bao gồm những người có thu nhập thấp không đủ điều kiện cho cả Medicaid
  và Medicare. 

GHI DANH ĐẶC BIỆT

Mặc dù thời hạn Mở Cửa Ghi Danh Marketplace đã hết, một người vẫn có thể đủ điều kiện mua bảo hiểm Marketplace thông qua việc ghi danh trong trường hợp đặc biệt, miễn là gần đây họ đã trải qua một "sự kiện đặc biệt" trong đời được liệt kê bên dưới. 

Vào năm 2022, những cá nhân có thu nhập dưới 150% mức thu nhập thấp có thể đăng ký tham gia Marketplace mà không cần trải qua bất kỳ sự kiện đặc biệt nào.

Thay đổi nơi cư trú

Bạn đã di chuyển
đến một địa chỉ khác?

Did you recently move to another address?

Thay đổi quy mô hộ gia đình

Bạn vừa kết hôn, ly hôn hay sinh con?

Did you recently marry, divorce or have a child?

Mất bảo hiểm y tế

Gần đây bạn có bị mất việc làm hoặc Medicaid không?

Did you recently lose Medicaid or job coverage?

MEDICARE

Nếu bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ và từ 65 tuổi trở lên, BPSOS có thể hỗ trợ bạn với Medicare. Medicare bao gồm 4 phần.
(di chuột để biết thêm chi tiết)

Cung cấp
ngoại trú & y tế
phủ sóng

PHẦN
A

Cung cấp
bảo hiểm nội trú & bệnh viện

Hospital/
In-patient coverage

Cung cấp
ngoại trú & y tế
phủ sóng

PHẦN
C

Cung cấp
Medicare Advantage
Kế hoạch

Part A, B & D altogether

Cung cấp
ngoại trú & y tế
phủ sóng

PHẦN
B

Cung cấp
ngoại trú & y tế
phủ sóng

Clinic/
Out-patient coverage

Cung cấp
ngoại trú & y tế
phủ sóng

PHẦN
D

Cung cấp
đơn thuốc
thuốc
phủ sóng

Medicine/
Prescription
coverage

LAO ĐỘNG

ACA_green.png

1000

cá nhân
ghi danh vào

Thương trường

medium-shot-smiley-kids-posing-together.jpg

600

cá nhân
ghi danh vào

Medicaid

Elderly Woman at Gym

180

cá nhân
ghi danh vào

Medicare

ĐỐI TÁC

BPSOS xin chân thành cảm ơn các tổ chức này đã giúp đỡ chương trình Bảo hiểm Y tế Giá cả phải chăng của chúng tôi:

vplc_logo_3.png
logo_12.png
HAMKAE-logo-wide-scaled.png
bottom of page