top of page
Planting a Plant

CÔNG CỘNG
LỢI ÍCH

Mỗi chiều Thứ Sáu,   BPSOS sẽ tư vấn miễn phí và đăng ký các phúc lợi công cộng như SSA cho người cao tuổi, SSI cho người có thu nhập thấp và SSDI cho người khuyết tật.

Food Box

MÓN ĂN
HỖ TRỢ

BPSOS đã tổ chức một kho thực phẩm hàng tuần để tặng lại cho cộng đồng địa phương của chúng tôi. Các cá nhân đủ điều kiện có thể liên hệ với chúng tôi để đăng ký vào hệ thống của chúng tôi và đến vào thứ Sáu hàng tuần để nhận thực phẩm cần thiết của họ. Chúng tôi sẽ mở lại tủ đựng thức ăn của mình ngay sau khi COVID-19 hết dần.

American Flag

LỚP ESL

Bất đồng ngôn ngữ đã và đang là một trong những trở ngại lớn nhất đối với cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Để giúp các em hòa nhập tốt hơn với xã hội Mỹ, BPSOS tổ chức lớp học tiếng Anh (ESL) hàng tuần, nơi những người mới bắt đầu có thể tham gia thoải mái và làm quen với tiếng Anh.

bottom of page